Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuk yetiştirmede en mühim konunun çocukla doğru iletişim kurmak olduğuna dikkat çekerek, disiplin ve nasihatin dengeli olması gerektiğini vurguladı.

İyi, başarılı ve mesut çocuk yetiştirmenin ilk kuralının çocuk ile doğru iletişim kurmak olduğuna dikkat çeken Tarhan, ana-babalara çocuklarını korumacı tavırla yetiştirmek yerine, onlara mücadele etme yolunun gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Tarhan bunun için ana ve babalara çocuk yetiştirme 20 sihirli kuralı açıklıyor.

İşte o kurallar:

1- Çocuk yetiştirmenin birinci adımı, çocuğun şefkatli-karakterli ana-babasıyla huzurlu bir ortamda büyütülmesidir.

2- Anne-babanın çocuğu kendi parçası olarak görüp onun yaşamı hakkında her şeyi bilmeye çalışması doğaldır ancak çocuğun da özelline saygı duyulmalı ve kendini hür hissetmesine fırsat tanınmalı.

3- Çocuğun mutluluğu, ebeveynin mutluluğunun önüne geçmemeli. Ancak ikisi arasında sağlıklı bir denge kurulmalıdır.

4- Ebeveyn, çocuğunu tüm güçlüklerden korumak yerine, ona mesuliyet duygusunu ve güçlükleri beraber aşmayı öğretmelidir.

5- Ailenin yükünü ebeveynin bir başına taşıması yerine, ana-baba ve çocuğun da içinde olduğu bir takım oluşturup sorumluluklar ve yaşam paylaşılmadılır.

6- Anne-baba, çocuğunu yorucu, güç işlerden korumak yerine çocuğunu yaşama hazırlamak görevini üstlenmeli.

7- Anne –babalar, çocuklarının sorunlarını dinlemeli, çözümünü çocukla beraber aramalı.

8- Anne-baba çocuklarının, koydukları kurallara itaat etmesini beklemeli, ancak onların da kurallara itiraz hakkının olduğunu unutulmamalıdır. En etkili emirin de seçenek sunmak olduğu bilinmelidir.

9- Anne-babalar, çocukların sözlerini yetişkin adam gibi dinlemeli, ancak onlardan büyük adam gibi davranmalarını beklememelidir.

10- Disiplin ve nasihatin yumuşak ve sürekli olması halinde etkili olduğu nasihatte misal olmanın da önemi unutulmamalıdır.

11- Çocukların arkadaşları ve sosyal yaşamı yakından takip edilmeli ancak fazla müdahale edilmemelidir.

12- Ebeveynin, çocuğunu yaşam köprüsüden geçirmekten ziyade o köprüden nasıl geçeceğini öğretmesi gerektiğini bilmeli.

13- Bir ana çocukları ile ilgilenirken kendini evde hapsolmuş ve tutuklanmış hissedebilir. Bu tabii. Ancak ebeveynin alelade olaylardan beğeni almayı başaran kişilerin özgürlük – mesuliyet dengesini kurabilenlerin mesut olabildiğini unutmamalı.

14- Ebeveyn, ana, baba, eş, iş insanı rolünün hepsini kendi şartlarında yaşamalı. Farklı rollerini farklı alanlarda yaşamalı.

15- Anne- babanın çocuğunun saklı düşüncelerini bilmek gibi bir görevi yok. Çocuğa özerk alan bırakıp onun kendi gemisinin kaptanı olmasına fırsat vermeli.

16- Anne- baba çocuğuna vakit zaman kızıp sinirlenebilir ancak mühim olan sonrasında öz eleştiri yapabilmeli ve haksız olduğu durumlarda çocuğundan özür dileyebilmelidir.

17- Çocuğun ani sorularını cevaplayamayacak kadar meşgul olunsa da ona sonradan vakit ayrılmalı ve adalet ettiği alaka gösterilmeli.

18- Çocuk eğitiminde sevgi, alaka, saygı, sabır ve emniyet kelimelerin sihirli kelimeler olduğu unutulmamalı. Çocuğunuzun ne düşündüğünü önemsediğinizi hissettirmek ve kendisini ifade etmesinde cesaretlendirmekle sihirli kelimeleri harekete geçirdiği bilinmeli.

19- Sabır amaca yönelik olmalıdır, her istediği yapılan çocuk egoist her şeyine “hayır” denilen çocuğun da inatçı olduğu unutulmamalı.

20- En önemlisi de çocuğa insani değerlerin ve empatinin öğretilmesi. İdeal adamın dünyayı değiştirmeye kendisinden başladığı bilinmeli.

Alıntıdır: www.aktifmedya.com